Ако желаете обучение във Вашата детска градина, моля свържете се с нас, за да Ви предложим дата за обучение.