Дигитално портфолио


„Дигитално портфолио“ е първият български софтуер, който дава възможност да се направи:


 

Всеки един лиценз за учебно заведение и учител включва:

 • Готови помощни шаблони, форми и въпроси;
 • Възможност за запаметяване, преглед и редакция във всеки един момент;
 • Специални галерии за снимки и документи;
 • Възможност за принтиране на хартиен носител;
 • Възможност за запаметяване в .PDF формат;
 • Възможност за споделяне в интернет пространството;
 • Безплатен хостинг за съхранение;
 • Безплатна галерия от фонове;
 • Безплатни анимации;
 • Индивидуален ключ.


 • Всеки учител има свой индивидуален линк.
 •  

  Цени и предложения

  Учителско портфолио един лиценз 30 лв.
  Институционално портфолио един лиценз 240 лв.
  Ученическо портфолио един лиценз 8 лв.
 • Всички цени са без ДДС;
 • Всички лицензи са за срок от една календарна година;
 • Ако желаете да се включите, то можете да се свържете с нас за изготвяне на специално пакетно предложение.