Ръководства за работа в детската градина

!!!

Важно съобщение до фирмите по допълнителни дейности
относно заплащане на такси от родителите през ePay/easyPay

Във връзка с използването на платформа OneBook за разплащане на такси по допълнителни дейности чрез ePay/easyPay в градините, които използват електронен дневник OneBook, Ви информираме, че ако желаете да събирате своите такси от родителите през ePay/easyPay, е нужно да ни предоставите КИН и секретен ключ на Вашия акаунт в ePay, ако вече не сте го направили, за да могат да минават плащанията на родителите през системата.

Акаунтът в ePay трябва да важи само за OneBook. Ако до момента имате акаунт в ePay, който е настроен за друг външен доставчик, или все още нямате такъв, но желаeте да дадете възможност на родителите да заплащат своите такси по електронен път, то трябва да се създаде нов акаунт за OneBook, който ще може да се използва във всички градини, които използват OneBook.

След като създадете акаунта в ePay за OneBook и получите КИН и секретен ключ, е нужно да изпратите мейл до ePay ([email protected]) с молба да поставят следния линк за известяване във Вашия профил в ePay:

https://api-kids.onebook.bg/api/Activities/payments/epay-response

А след това да ни изпратите КИН-a и секретения ключ на: [email protected]

Обръщаме внимание, че ако гореспоменатата настройка не е направена във Вашия акаунт в ePay, то родителите ще заплащат своите такси през OneBook, но ние няма да получаваме известие за това от ePay и в OneBook платените такси ще стоят като неплатени.

Бихме искали да Ви помолим в срок до 30.10.2023 г. да ни представите нужните данни и да направите нужната настройка във Вашия акaунт в ePay, за да минават плащанията безпроблемно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1Заплащане на такси по ДОД (за родители)
2Добавяне на учител и/или администратор ДОД в детската градина
3Добавяне на допълнителни дейности в детската градина и настройка за ePay
4Добавяне на списъци с деца по допълнителни дейности и преференции
5Добавяне на присъствия и начисляване на такси по допълнителни дейности
6Такси и плащания
7Уведомления и справки
8Потребителски група и права
9Линк към всички видеа в YouTube

ВХОД И ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

2Забравена парола

РЕГИСТРАЦИЯ В ONEBOOK

1Изпращане на покана и активация на педагогически и непедагогически персонал
2Добавяне и регистрация на педагогически и непедагогически персонал
3Изпращане на покана и регистрация на родител
4Регистрация на родител. Подаване на заявка от родителя към детската градина

Уважаеми родители,

Преди да подадете своята заявка за регистрация в OneBook, Ви молим да прочетете инструкциите по-долу. Имайте предвид, че Вашите заявки се одобряват от учителите на Вашето дете. Ако не получавате мейл с потвърждение на регистрацията, обърнете се към учителя на Вашето дете.

Имайте предвид, че мейлът за потвърждение може да е попаднал в папка "Спам". Преди да се обърнете към учителя, проверете в "Спам".

Важно е, при попълването на личната информация, да въведете правилно ЕГН-то на своето дете. Тези данни са ни необходими за сравняване на информация и откриване на Вашето дете в системата. В случай на грешно въведени данни, Вашата заявка няма да бъде получена от учителя.

Данните, които въвеждате, не Ви дават достъп до информация в платформата, докато Вашата заявка не бъде одобрена от учителя на Вашето дете.

След като Вашата заявка бъде одобрена, ще получите email, че акаунтът Ви вече е активен.-> Към регистрацията

-> Изтеглете инструкциите в .pdf формат.

ПРИСЪСТВЕНИ СТАТУСИ

1Нанасяне на присъствен статус
3Нанасяне и редакция на присъствен статус

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

1Създаване и редакция на седмично разписание
3Редактиране на взета тема
4Анулиране на въведена тема

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1Преглед на тематично разпределение
2Избор на тематично разпределение
3Качване на собствено тематично разпределение

ПЕРСОНАЛ

1Изпращане на покана за регистрация на служител от списъка
2Активация на профил и вход в дневника. Забравена парола
3Добавяне на нов служител
4Промяна на права на служител

ДЕЦА

1Редакция на информация на дете
2Преместване на дете в група
4Отписване на дете и удостоверение за преместване
5Експорт и разпечатване на удостоверения за завършено предучилищно образование върху бланки на МОН

СКЛАД И КУХНЯ

3Добавяне на производител
4Заприходяване на нова стока
5Създаване и редакция на седмично меню
6Калкулация – създаване и опции
7Искане – генериране, изписване и експорт
9Връщане на искане в склада
10Изписване и бракуване на стока
14Добавяне на нова рецепта
15Комплексно ръководство кухня и склад

НЕУЧЕБНИ ДНИ

1Добавяне и редактиране на неучебен ден

СЪОБЩЕНИЯ И КАЛЕНДАР

2Добавяне на събитие в календара