Ръководства за работа в детската градина

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ONEBOOK

1Изпращане на покана и активация на педагогически и непедагогически персонал
2Добавяне и регистрация на педагогически и непедагогически персонал
3Изпращане на покана и регистрация на родител

СЪОБЩЕНИЯ И КАЛЕНДАР

2Добавяне на събитие в календара
3Отразяване на неучебни дни

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1Тематични разпеделения за трета и четвърта група

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1Добавяне на допълнителна дейност
2Добавяне на дете в група по допълнителна дейност
3Добавяне на допълнителна дейност в седмичното разписание
4Нанасяне на отсъствия по допълнителна дейност

ДОБАВЯНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕТЕ

1Добавяне на ново дете в детската градина

ТАКСИ

1Настройки, квитанции и справки

СКЛАД И КУХНЯ

1Работа със склад и кухня

ПЪЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1За директори
2За учители