Ръководства за работа в детската градина

 

ВХОД И ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

2Забравена парола

РЕГИСТРАЦИЯ В ONEBOOK

1Изпращане на покана и активация на педагогически и непедагогически персонал
2Добавяне и регистрация на педагогически и непедагогически персонал
3Изпращане на покана и регистрация на родител
4Регистрация на родител. Подаване на заявка от родителя към детската градина

Уважаеми родители,

Преди да подадете своята заявка за регистрация в OneBook, Ви молим да прочетете инструкциите по-долу. Имайте предвид, че Вашите заявки се одобряват от учителите на Вашето дете. Ако не получавате мейл с потвърждение на регистрацията, обърнете се към учителя на Вашето дете.

Имайте предвид, че мейлът за потвърждение може да е попаднал в папка "Спам". Преди да се обърнете към учителя, проверете в "Спам".

Важно е, при попълването на личната информация, да въведете правилно ЕГН-то на своето дете. Тези данни са ни необходими за сравняване на информация и откриване на Вашето дете в системата. В случай на грешно въведени данни, Вашата заявка няма да бъде получена от учителя.

Данните, които въвеждате, не Ви дават достъп до информация в платформата, докато Вашата заявка не бъде одобрена от учителя на Вашето дете.

След като Вашата заявка бъде одобрена, ще получите email, че акаунтът Ви вече е активен.-> Към регистрацията

-> Изтеглете инструкциите в .pdf формат.

ПРИСЪСТВЕНИ СТАТУСИ

1Нанасяне на присъствен статус
3Нанасяне и редакция на присъствен статус

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

1Създаване и редакция на седмично разписание
3Редактиране на взета тема
4Анулиране на въведена тема

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1Преглед на тематично разпределение
2Избор на тематично разпределение
3Качване на собствено тематично разпределение

ПЕРСОНАЛ

1Изпращане на покана за регистрация на служител от списъка
2Активация на профил и вход в дневника. Забравена парола
3Добавяне на нов служител
4Промяна на права на служител

ДЕЦА

1Редакция на информация на дете
2Преместване на дете в група
4Отписване на дете и удостоверение за преместване
5Експорт и разпечатване на удостоверения за завършено предучилищно образование върху бланки на МОН

СКЛАД И КУХНЯ

3Добавяне на производител
4Заприходяване на нова стока
5Създаване и редакция на седмично меню
6Калкулация – създаване и опции
7Искане – генериране, изписване и експорт
9Връщане на искане в склада
10Изписване и бракуване на стока
14Добавяне на нова рецепта
15Комплексно ръководство кухня и склад

НЕУЧЕБНИ ДНИ

1Добавяне и редактиране на неучебен ден

СЪОБЩЕНИЯ И КАЛЕНДАР

2Добавяне на събитие в календара