Често задавани въпроси

 
1Ако заявим електронен дневник, трябва ли да се откажем от хартиения?
Не е необходимо да преминете изцяло на електронен дневник, можете да използвате и хартиен. Препоръчваме в момента, в който почувствате сигурност и увереност да прeминете от хартиения към електронния дневник.
2Когато заявим желание за работа с административната платформа, трябва ли да използваме всички модули в нея?
Всяка една община и детска градина преценяват и решават кои от модулите ще използват. Можете да използвате всички или няколко от модулите в платформата.
3Каква е разликата между информационното подаване на данни към МОН сега и при работа с електронен дневник?
Описанието, формиране на групи, учители и направления в електронната система на МОН са задължителни за министерството и те се попълват в "Образец 2", но тази дейност НЕ Е електронен дневник. "Образец 2" се „влива” в административната платформа и това дава възможност на директора и учителите да водят хартиения дневник, но в електронна среда, спестяваки много време.
4Каква техника ни е необходима? Ще можем ли да се снабдим с допълнителна?
За да използвате електронен дневник, който покрива критериите по национална програма ИКТ, ви е необходимо устройство с интернет. Това може да е компютър, таблет или телефон. Независимо от вашата локация, софтуерът са базира на облачни услуги и може да бъде използван навсякъде и от всяко едно устройство. Националната програма на МОН ще позволи и закупуването на хардуер в следващ етап през 2021 - 2022 г.
5Нямаме добър интернет.
Взимайки под внимание опита на училищата, кандидастването по националната програма за административна палтформа, ще е първата крачка на МОН в посока дигитализацията и улесняването на процеса. Следващите национални програми ще дават възможност да се кандидаства не само за техника, но и за интернет.
6Не сме сигурни, че ще се справим с работата в административната платформа.
За екипа на OneBook ще е удоволствие да помогне! В годините опит, които имаме в посока поддържане на електронните дневници на училища и градини, сме изградили екип, който винаги ще бъде до вас.