ONEBOOK В УЧИЛИЩЕ

 
 

10 причини поради които да изберете електронен дневник OneBook


 • Получавате всички модули с получената по програма сума без допълнително доплащане. Кандидатствайте за електронен дневник по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" и ще получите всички допълнителни модули в OneBook без доплащане.
 • Лесно и бързо въвеждане на седмично разписание с възможност за лесно редактиране по всяко време.
 • Заместване на учители – при задаване на заместващи учители системата показва всички свободни учители, които можете да назначите. Не е нужна предварителна проверка на графици. Задавате период и избирате заместник от падащото меню.
 • Лесно добавяне и редкатиране на класове и групи.
 • Днвеник на логопед, ресуресен учител и психолог. Индивидаулано седмично разписание по учебен план; Индивидуален, комбиниран и стандартен учебен план.
 • Портфолио на ученика и институцията.
 • Вход в OneBook с Microsoft Teams.
 • Възможност за свободно редактиране, попълване, добавяне.
 • Стабилност на системата и ежедневен съпорт.
 • Шаблонизирана администрация.
 •  

  Множество процеси в училището
  на едно място


  "OneBook" е изцяло уеб базирана платформа и отговаря на всички изисквания на МОН по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование":

 • Отговаря на изискванията на Наредба No 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Уеб базирана платформа, напълно функционираща и през мобилно устройство;
 • Собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп;
 • Изцяло на български език;
 • Съвместимост с останалите системи на МОН;
 • Възможност за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба No 8 / 2016 г. в края на учебната година;
 • Целогодишна поддръжка;
 • Предоставя ръководство за потребителя за работа и описание на възможностите, онлайн консултации;
 • Техническо обслужване на клиентски запитвания;
 • Безплатни актуализации и ъпгрейди;
 • Генериране на различни видове статистики и отчети;
 • Безплатно известяване при постъпване на нова информация в реално време до заинтересованите страни;
 • Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите;
 • Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области;
 • Генериране на ежемесечна справка с всички ученици в училището и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО;
 • Функционалност за двустранна интеграция на данните между електронния дневник и НЕИСПУО;
 • Архивиране на електронния дневник в .PDF;
 • Tехническа възможност за съхраняване на периодично резервно копие на данните от електронния дневник с всички данни изисквани от Наредба No 8 / 2016 г.
 • Персонализирана идентификация на всеки един от ползвателите на системата.
 •  
  Училищен асистент “OneBook” Ви предоставя още:

 • Обмен на информация с другите институционални платформи;
 • Ученическо портфолио и лично образователно дело на ученика;
 • Детско портфолио;
 • Учителско портфолио;
 • Институционално портфолио;
 • Общ календар на учебното заведение с всички празници, почивни дни, консултации, класни, контролни и дейности;
 • Обединяване в едно на всички административни дейности;
 • Шаблонизиране на цялата административна документация;
 • Лесно и бързо създаване, качване, редактиране, и проверяване на документи в платформата;
 • Систематизиране на нужните документи за всяка отделна групи в образованието;
 • Лесна комуникация между всички групи в образователния сектор;
 • Бързо създаване на анкети към цялото учебно заведения, паралелка, клас и свързаните с тях учители, ученици и родители;
 • Отделен вход за всеки потребител с различни нива на достъп и възможности;
 • Проследяемост на прогреса по учители и ученици;
 • Широк инструментариум за справки;
 • Всички дейности се осъществяват с до три клика.