Училищен асистент “OneBook” е софтуерна платформа, която обслужва почти всички административни дейности в учебното заведение.

Нашата мисия е да улесним всички процеси в училище и имаме желание да го правим по най-добрия начин.
 
Вземете OneBook по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование".

Можете да се свържете с нас за повече информация.
 
 

Множество процеси в училището
на едно място


"OneBook" е изцяло уеб базирана платформа и отговаря на всички изисквания на МОН по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование":

 • Отговаря на изискванията на Наредба No 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Уеб базирана платформа, напълно функционираща и през мобилно устройство;
 • Собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп;
 • Изцяло на български език;
 • Съвместимост с останалите системи на МОН;
 • Възможност за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба No 8 / 2016 г. в края на учебната година;
 • Целогодишна поддръжка;
 • Предоставя ръководство за потребителя за работа и описание на възможностите, онлайн консултации;
 • Техническо обслужване на клиентски запитвания;
 • Безплатни актуализации и ъпгрейди;
 • Генериране на различни видове статистики и отчети;
 • Безплатно известяване при постъпване на нова информация в реално време до заинтересованите страни;
 • Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите;
 • Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области;
 • Генериране на ежемесечна справка с всички ученици в училището и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО;
 • Функционалност за двустранна интеграция на данните между електронния дневник и НЕИСПУО;
 • Архивиране на електронния дневник в .PDF;
 • Tехническа възможност за съхраняване на периодично резервно копие на данните от електронния дневник с всички данни изисквани от Наредба No 8 / 2016 г.
 • Персонализирана идентификация на всеки един от ползвателите на системата.
 •  
  Училищен асистент “OneBook” Ви предоставя още:

 • Обмен на информация с другите институционални платформи;
 • Ученическо портфолио и лично образователно дело на ученика;
 • Детско портфолио;
 • Учителско портфолио;
 • Институционално портфолио;
 • Общ календар на учебното заведение с всички празници, почивни дни, консултации, класни, контролни и дейности;
 • Обединяване в едно на всички административни дейности;
 • Шаблонизиране на цялата административна документация;
 • Лесно и бързо създаване, качване, редактиране, и проверяване на документи в платформата;
 • Систематизиране на нужните документи за всяка отделна групи в образованието;
 • Лесна комуникация между всички групи в образователния сектор;
 • Бързо създаване на анкети към цялото учебно заведения, паралелка, клас и свързаните с тях учители, ученици и родители;
 • Отделен вход за всеки потребител с различни нива на достъп и възможности;
 • Проследяемост на прогреса по учители и ученици;
 • Широк инструментариум за справки;
 • Всички дейности се осъществяват с до три клика.
 • КОНТАКТИ

  Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси.
  • 09:00 - 18:00 ч.

  Свържете се с нас


  +359 896 045 555
  +359 894 364 550
  [email protected]
  http://uchilishta.bg